Saunaministeerium

Asutamislugu

MTÜ Saunaministeerium on 2022 aastal loodud ühendus mis kasvas välja saunaliste sõpruskonnast. Asutamisleping on sõlmitud 8.märts 2022 ja registreisse kanti ühing 15.märts 2023. Ühingu asutaja liikmeid on kokku 13 ning juhatus on kahe liikmeline. Juhatusse kuuluvad Marek Mekk ja Jelena Kalames.

Eesmärgid

Ühingu eesmärgiks on meelelahutuse organiseerimine ning saunakultuuri hoidmine ja arendamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
• koolituste, seminaride, õppevisiitide, konverentside, infopäevade, tuluõhtute, ja teiste sarnaste tegevuste algatamine,
• toetamine ning läbi viimine;
• koostöö arendamine teiste asutuste ja organisatsioonidega nii Eestis kui maailmas;
• erinevate rahastusallikate, fondide ja sponsorvahendite kaasamine ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
• majandustegevuse arendamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
Ühing toodab oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks erinevaid saunatooteid (naturaalsed saunaseebid, saunasoolasi, kehakoorijaid ning innovaatilisi leilipadajakesi, saunamütse) ning on läbi müügitegevuse suutnud tulu koguda.
Ühing on oma ühe tegutsemisaasta jooksul käinud saunateenust (kümblustünn ja ratastel saun) pakkumas Rebasemõisa Festivalil 2022 aastal ja seal pakkusime siis lisaks ka oma toodangut müügiks. Samuti osalesime piirkonna suurimal Kotuse omal üülaadal Harglas ja Tsirgufestil Tsirguliinas. Saunaministeerium rendib samuti välja täht telke. Esimesel tegutsemise aastal oleme samuti osalemas erinevatel laatadel. 2023 aasta suurim väljakutse on Saunatäna festivali korraldamine ja sügisel
e-poe käivitamine, toodangu juurde tootmine ning renditeenused. Saunaministeerium osales eelmisel aastal Emakeele Seltsi ja Keeleameti konkursil “Ehe Eesti - Eesti ettevõttele eesti nimi 2022” ja sai seal vabaühenduste kategoorias parima nime võidu. Ühing kuulub ka piirkondliku võrgustikku Kotus.